İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu, Üniversitede yürütülen iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği uygulama standartları oluşturmaya çalışmak ve danışmanlık hizmeti vermek maksadıyla oluşturulmuş bir kuruldur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejilerini belirlemek,

b) İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki Üniversite’nin öncelikli ihtiyaçlarına karar vermek,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek,

d) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak, varsa projelere teknik destek sağlamak, her türlü eğitim programlarını ve uygulama ve araştırma çalışmalarını desteklemek